Despre centrele de inovare digitală

(European Digital Innovation Hubs)

 

În contextul noului Cadru Financiar Multianual 2021-2027, Comisia Europeană a propus un nou program de finanțare, dedicat, în exclusivitate, susținerii transformării digitale a economiei și societății europene. Programul Europa Digitală vizează îmbunătățirea competitivității UE la nivel internațional prin investiții importante în dezvoltarea capacităților strategice ale Uniunii, susținând dezvoltarea unor domenii cheie, precum inteligența artificială, calculul numeric de înaltă performanță (high-performance computing – HPC), securitate cibernetică, competențe digitale avansate, digitalizarea administrației publice și interoperabilitate.

Rolul centrelor europene de inovare digitală (European Digital Innovation Hubs – eDIH) este de a se asigura că soluții digitale inovatoare, bazate pe noile tehnologii, sunt integrate în activitatea curentă a companiilor și administrațiilor publice. Astfel, centrele de inovare digitală oferă posibilitatea de a putea experimenta și testa aceste tehnologii, pentru a le aplica în funcție de necesitățile specifice domeniului de activitate a fiecărei companii sau instituții din sectorul public.

Centrele europene de inovare digitală (European Digital Innovation Hubs – eDIH) oferă acces la expertiză tehnică și experimentare, astfel încât, cei interesați să poată „testa înainte de a investi”. De asemenea, oferă servicii de inovare, consultanță pentru finanțare, formare și dezvoltarea competențelor necesare pentru o transformare digitală de succes.

Green Digital Innovation Hub
Bucuresti - Ilfov

Hub-ul de inovare digitală din regiunea București-Ilfov, Green eDIH, sprijină dezvoltarea economiei la nivelul regiunii prin intermediul tehnologiilor verzi. Green eDIH vine în întâmpinarea entităților locale, Asociațiilor, Clusterelor, Structurilor Patronale, Instituțiilor de tip Universitate, Institutelor de Cercetare și / sau Statistică, Companiilor Private, fie ele IMM-uri sau Companii Mari, autorităților locale și centrale și oricărei entități care poate aduce plus valoare dezvoltării alerte și eficiente ulterioare, facilitând accesul acestora la toate resursele necesare pentru a implementa cu succes transformarea digitală.

Unul din principalele obiective ale Green eDIH este acela de a susține și a accelera inovația prin intermediul tehnologiilor digitale verzi. În acest context, Green eDIH a creat și va dezvolta constant, în viitor, 5 Platforme Digitale care, împreună, vor acoperi digital și integral toate funcțiile principale ale unui eDIH:

 • Platforma Digitală: GreenTech Academy
 • Platforma Digitală: GreenTech Network
 • Platforma Digitală: GreenTech Starter
 • Programul: GreenTech Policy
 • Programul: GreenTech Projects

Green eDIH se concentrează, în special, pe susținerea partenerilor în maximizarea impactului acestora pe piețele și în domeniile în care activează. Prin conectarea tuturor părților interesate din diverse domenii, Green eDIH le facilitează partenerilor dezvoltarea de soluții digitale inovatoare care să răspundă în totalitate nevoilor mediului în care activează, atât la nivel local, regional, național, cât și european.

MISIUNEA, VALORILE ȘI PRINCIPIILE
GREEN eDIH

Misiunea Green eDIH este de a asigura un ecosistem de inovare digitală, bazat pe tehnologiile verzi (eco-friendly), pentru economia privată și administrația publică din regiunea București-Ilfov. Viziunea Green eDIH se bazează pe ambiția de a transforma modul de operare al actorilor implicați în mediul public și cel privat, prin sprijinul acordat acestora în procesul de adoptare a tehnologiilor verzi (AI, ITS, HPC, Smart City, Digitalizare, Securitate Cibernetică, Matchmaking, Big Data, Aeronautical Research, High Tech Legal), cu scopul de a se alinia la standardele europene în ceea ce privește dezvoltarea durabilă.

Valorile în baza cărora Green eDIH operează sunt:

 • „Ideal Governance” - Green eDIH a dezvoltat cel mai modern si eficient Statut - Virtual Joint Venture si Model de Guvernanta al unui DIH pe care noi îl consideram ca fiind unic si inovator, adaptat secolului Informației si al Digitalizării, folosind experiența anterioara de funcționare a unui Cluster înființat si dezvoltat in ultimii 7 ani si liniile directoare din programul DIHelp, urmărind cu atenție obiectivele si funcțiile trasate de Comisia Europeana – recomandări generale care iți permit sa inovezi colaborarea.
 • „Organic Self Sustainable” - Green eDIH a adoptat un model de Buget si Sustenabilitate pornind de la modelul DIHelp, pe următorii 7 ani care are 3 componente principale, Finanțare Privata, Voluntariat si Finanțare Europeana/ Fonduri de Investiții/ Parteneri Globali care se îmbină intr-un mod organic si eficient, ce va permite o creștere organica exponențială si auto susținută, conform recomandărilor europene, mixul perfect intre auto-finanțare si acces la diverse finanțări externe.
 • „Virtually Perfect” - Green eDIH își propune crearea unui Hub 100% Digital si adaptat condițiilor globale actuale, cum ar fi Pandemia COVID-19, care ne-a invatat ca daca nu ești virtual, nu exiști, astfel ca primul pas in Digitalizare, este chiar puterea exemplului.
 • „Innovative Partners” - Green eDIH are ca focus realizarea celor mai ample si puternice parteneriate globale, atragerea oamenilor de știință si specialiștilor de top din domeniile vizate pentru ca împreună sa dezvoltam cel mai prolific ecosistem digital, virtual, eficient si orientat pe Obiective, Programe si Rezultate palpabile, gândit si dezvoltat ca un organism viu, sub o forma matriciala digitala a căror celule funcționează organic si independent sub forma de „Boards”, „Commissions” si „Programs”, fiecare specializare inteligenta fiind tratata separat si in același timp aliniata obiectivelor generale si integrata intr-un Ecosistem Digital Inovativ al viitorului ce funcționează simbiotic si organic.
 • „Bureaucracy Less” - Green eDIH a fost gândit sa devina Ecosistemul Simbiotic Digital al viitorului ce va permite interconectarea digitala a tuturor membrilor si partenerilor săi centrat pe Obiective Reale, Punctuale si Tangibile care converg natural si se dezvolta organic, având ca abordarea singura direcție milenar valabila - Human Centric si eCitizen Centric care converge natural către eGovernment.
 • „Green Technology” - Green eDIH a ales sa respecte Pactul Verde European semnat in 2019 si sa alinieze si sa conducă trendul care sa transforme utilizarea oricărei tehnologii catre o direcție verde, direct sau indirect, astfel ca împreună sa atingem neutralitatea climatică in UE până în 2050.

Green eDIH a fost creat având la baza cele mai simple PRINCIPII, noi le spunem „Common Sense”:

 • Green Technology nu este un deziderat, este un Standard care trebuie implementat.
 • INDUSTRY-LEADING INNOVATION nu este un Obiectiv, este esența intrinseca care a stat la baza întregii construcții digitale, noi nu promovam inovația, o cream la nivel de standard.
 • TRANSPARENTA in COLABORARE este cheia oricărei asocieri, însă esența este fluxul continuu si constant de vizibilitate informațională si decizionala, adică vom înlocui clasica Raportare a Rezultatelor pana la nivel de Predicție Proactivă Digitala de nivel „Push Notification”
 • In us, we TRUST – fiecare piesa din Puzzle-ul Digital Green eDIH este o entitate unica si echivalent valoroasă care se integrează organic si fluid in ecosistemul digital.

Conform recomandărilor Comisiei Europene,
Green eDIH are la bază 4 funcții principale:

Green eDIH reprezintă un ecosistem virtual one-stop-shop pentru organizațiile care își propun să devină mai competitive și mai adaptate economiei moderne, prin procesele, produsele sau serviciile care utilizează tehnologii digitale.

Cele 4 funcții de bază ale unui DIH reprezintă motorul care pune în mișcare întreaga activitate a unei astfel de structuri colaborative, care oferă acces la noi cunoștințe, expertiză și tehnologie de ultimă generație pentru a sprijini beneficiarii cu realizarea, testarea și experimentarea inovațiilor digitale.

Green eDIH implementeaza cele 4 Funcții de Bază
într-un mod unic și inovator

Pentru o gestionare optimă a funcțiilor de bază, Green eDIH a creat 5 Programe Digitale. Acestea reprezintă motorul care pune în mișcare întreaga activitate Green eDIH și se află într-un proces continuu de evoluție.

Cele 5 Platforme Digitale au scopul de a oferi membrilor Green eDIH sprijin pentru afaceri inovative, prin accesul la finațare si know-how pe, pe întregul lanț valoric.
Deoarece proximitatea este considerată crucială, Green eDIH consolidează cooperarea regională cu mai mulți parteneri, incluzând organizații precum universități, asociații profesionalele, camere de comerț, incubatoare / acceleratoare, agenții de dezvoltare regională și autorități publice locale și centrale, și poate avea, de asemenea, legături puternice cu furnizorii de servicii din afara Regiunii București-Ilfov, acoperind astfel 360° ecosistemul de inovare.

Green eDIH își propune să creeze o colaborare eficientă între instituții, agenții guvernamentale, companii private, instituții de învățământ, ONG-uri, comunități și micro-comunități care înțeleg importanța crucială a parteneriatelor și a activităților concrete privind digitalizarea prin intermediul tehnologiilor verzi

PRICIPALELE FUNCTII SUPORT

Green eDIH își propune să contribuie la propagarea eforturilor tuturor actorilor sociali către dezvoltarea durabilă a societății cu ajutorul tehnologiilor verzi și să faciliteze dezvoltarea continuă a rețelelor de parteneriat la nivel local, regional, național și internațional

 • Ecosistem
  pentru
  Inovare

  Inovarea este definită de procesul de transformare a unei idei într-un produs sau serviciu care creează valoare pentru beneficiar.

  Pentru a fi numită o inovație, o idee trebuie să poată fi reprodusă cu un cost economic eficient și trebuie să satisfacă o nevoie specifică. Inovația implică aplicarea deliberată a informațiilor, imaginației și include toate procesele prin care ideile noi sunt generate și transformate în produse utile. În afaceri, inovația rezultă, adesea, atunci când ideile sunt aplicate de companie pentru a satisface, în continuare, nevoile și așteptările clienților săi. Inovarea unui produs, serviciu sau proces necesită timp, acces la tehnologie, la cunoștințe, dezvoltarea cunoștințelor și a competențelor, investiții.

  Read more...
 • Formare si
  Dezvoltare
  profesionala

  În opinia Green eDIH, dezvoltarea cunoștințelor și a competențelor este un proces al cărui succes depinde, în prinicpal, de identificarea corectă a nevoilor, de evaluarea corectă a situației existente și de urmărirea progresului după finalizarea cursurilor de pregătire. Pentru a veni în întâmpinarea tuturor celor interesați, partenerilor, membrilor, companiilor, universităților, autorităților locale și centrale, Green eDIH a pus bazele GreenTech Academy, ce acoperă peste 50 de tehnologii și domenii.

  Read more...
 • Testeaza
  Inainte
  de a Investi

  Principalul motiv pentru care multe produse și servicii eșuează, este că investitorul nu are posibilitatea să testeze înainte să investească. Green eDIH oferă acces la expertiză tehnică și experimentare, astfel încât toți cei interesați să poată „testa înainte de a investi”.

  Read more...
 • Finantare &
  Identificarea
  Investitorilor

  Impactul inovației este vizibil în multe aspecte ale vieții cotidiene, dar ce asigură că ideile inovatoare pot deveni realitate? Finanțarea. Finanțarea este combustibilul care alimentează orice afacere. Green eDIH oferă consultanță pentru finanțare și oferă partenerilor săi și părților interesate acces la oportunități reale de finanțare.

  Read more...
50

Green
eDIH
Members

20

Scientists
inBoard
of Experts

30

Specialists
in Commissions
& Programs

100

EU
Innovation
Projects

Domenii & Tehnologii Digitale

Green eDIH consolidează capacitatea de inovare, cercetare și dezvoltare în următoarele domenii și tehnologii digitale:

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

Intelligent Transportation System

Intelligent Transportation System

High Performance Computing

High Performance Computing

Smart City

Smart City

Digitalization

Digitalization

Cyber Security

Cyber Security

Matchmaking

Matchmaking

Big Data

Big Data

Green Tech Academy

Green Tech Academy

GreenTech Starter

GreenTech Starter

GreenTech Network

GreenTech Network

Aeronautical Research

Aeronautical Research

High Tech Legal

High Tech Legal

Market Studies

Market Studies

Financial Consulting

Financial Consulting

Green eDIH acționează ca un catalizator ce reunește mediul academic, companiile private, autoritățile centrale și locale și investitorii, pentru a transpune transformarea digitală verde în realitate

ECHIPA GREEN eDIH

Gabriel MUNTEANU

GTC, eDIH Governor

Green Technology Cluster - President

“Digital transformation is more about people than technology, so any digital transformation should begin with eCitizen and naturally scale to eGovernment, finally delivering success through an ecosystem of mutual collaboration. We live in a multi-channel network of things. We believe High Specialisations are mandatory in all areas of our Digital Future, delivered through better Digital Skills”

Adriana Elena BORUNĂ

Specialist, ACCESIBILITY

BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

ȘEF SERVICIU DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ

Alexandra Suzana CERNIAN

Expert GTBoE, AI

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE – UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ DIN BUCUREȘTI

SL. DR. ING. - LECTOR

Carmen MIHAIU

Specialist, DIGITAL

BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

DIRECTOR GENERAL

Cătălin NAE

Expert GTBoE, AeroSPACE

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ’ELIE CARAFOLI’ – INCAS

DIRECTOR GENERAL

Ciprian Mihai DOBRE

Expert GTBoE, AI

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE – UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ DIN BUCUREȘTI

PROFESOR UNIVERSITAR

Cristian MIHUTI

Expert GTBoE, CYBER SECURITY

EXPERT INTERNAȚIONAL INDEPENDENT

Bogdan STOEAN

Expert GTBoE, HPC | Big Data

ESOLUTIONS GRUP S.R.L.

Expert Cloud Computing

Eduard DUMITRAȘCU

Expert GTBoE, SmartCity

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU SMART CITY

PREȘEDINTE

Flavius BURCA

Expert GTBoE, HPC | Big Data

SPARK Consult

Expert Big Data/AI

Florin Codruț NEMȚANU

Expert GTBoE, ITS

FACULTATEA TRANSPORTURI - UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ DIN BUCUREȘTI

PRODECAN

Florin ȘERBAN

Expert GTBoE, AeroSPACE

TERRA SIGNA

DIRECTOR GENERAL

Gabriel Miron BREZAI

Specialist, GreenTech Academy

ESOLUTIONS ACADEMY

George Costin BARBU

Expert GTBoE, AeroSPACE

ȘCOALA SUPERIOARĂ DE AVIAȚIE CIVILĂ

DIRECTOR GENERAL

Gheorghe HURDUZEU

Specialist, FINANCIAL

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI – FACULTATEA DE RELAȚII ECONOMICE INTERNAȚIONALE

DECAN

Lucian-FLorin NEGHINA

Expert GTBoE, Big Data

ESOLUTIONS GRUP S.R.L.

Expert Big Data

Marian SÎMPETRU

Specialist, GreenTech Academy

ESOLUTIONS ACADEMY

Managing PARTNER

Marius Ioan PISO

Expert GTBoE, AeroSPACE

AGENȚIA SPAȚIALĂ ROMÂNĂ

PRESEDINTE & DIRECTOR GENERAL

Mihnea MOISESCU

Expert GTBoE, AI

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE – UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ DIN BUCUREȘTI

DECAN

Mihai CUCURINGU

Expert GTBoE, AI | HPC | Big Data

UNIVERSITATEA OXFORD UK

EXPERT INTERNAȚIONAL INDEPENDENT

Matei POPA

Expert GTBoE, HPC | Big Data

ESOLUTIONS GRUP S.R.L.

Expert Big Data

Robert ȘOVA

Specialist, FINANCIAL

CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA – CECCAR

PREȘEDINTE

Ruxandra MIUȚI

Specialist, RIS3

BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

RESPONSABIL PROGRAME ȘI PROIECTE

Ștefan BACIU

Specialist, AI | HPC | Big Data

SAS ROMANIA

COUNTRY LEADER

Ștefan BOTEZATU

Specialist, TechLegal

ACT LEGAL (BOTEZATU ESTRADE & ASOCIAȚII SPARL)

MANAGING PARTNER

Victor TIMOTIN

Specialist, STATISTICS

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE ÎN TURISM - INCDT

DIRECTOR GENERAL

Green eDIH își propune să accelereze creșterea economică în regiunea București-Ilfov, prin transfer de cunoștințe, inovare și tehnologie verde

MEMBRIIGREEN eDIH

Green Technology Cluster

ONG, eDIH Founder & Governor

Entex Logic

Privat, GreenTech MEMBERS

Global Systems Communications

Privat, GreenTech MEMBERS

RoSite Net

Privat, GreenTech MEMBERS

eSolutions Grup

Privat, GreenTech MEMBERS

Rartel

Privat, GreenTech MEMBERS

BMS IT

Privat, GreenTech MEMBERS

Act Legal (Botezatu Estrade & Asociatii Sparl)

Privat, GreenTech MEMBERS

Maguay Computers

Privat, GreenTech MEMBERS

Terra Signa

Privat, GreenTech MEMBERS

SPARK CONSULT

Privat, GreenTech MEMBERS

PHOENIX IT

Privat, GreenTech MEMBERS

ISYS PROFESSIONAL

Privat, GreenTech MEMBERS


Asociatia Romana Pentru Smart City

ONG, GreenAssociated MEMBERS

Centrul National de Consiliere si Informare in Domeniul Protectiei Consumatorului - InfoCons

ONG, GreenAssociated MEMBERS

INCAS - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala “Elie Carafoli”

Academic, GreenAssociated MEMBERS

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - CECCAR

Academic, GreenAssociated MEMBERS

Facultatea de Automatica si Calculatoare - Universitatea Politehnica din Bucuresti

Academic, GreenAssociated MEMBERS

Facultatea de Transporturi - Universitatea Politehnica din Bucuresti

Academic, GreenAssociated MEMBERS

Scoala Superioara de Aviatie Civila

Academic, GreenAssociated MEMBERS

Agentia Spatiala Romana

Academic, GreenAssociated MEMBERS

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE ÎN TURISM - INCDT

Academic, GreenAssociated MEMBERS

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor

Public, GreenBeneficiary MEMBERS

Biblioteca Nationala a Romaniei

Public, GreenBeneficiary MEMBERS

Primaria Sectorului 4

Public, GreenBeneficiary MEMBERS

Primaria Sectorului 6

Public, GreenBeneficiary MEMBERS

Primaria Orasului Pantelimon

Public, GreenBeneficiary MEMBERS

Primaria Comunei Gruiu

Public, GreenBeneficiary MEMBERS

Primaria Orasului Chitila

Public, GreenBeneficiary MEMBERS

© 2020 Asociatia Green Tehnology. All Rights Reserved.