Reprezinți un cluster, o companie sau o autoritate publică (locală sau centrală)
și îți dorești să devii membru al parteneriatului Green eDIH?

CERERE DE ADERARE Green eDIH

 

Având în vedere scopul Suprastructurii Virtuale de tip „Centru de Inovare Digitală” denumită „Green Digital Innovation HUB” (regiunea București – Ilfov) („Green eDIH”), menționat în cuprinsul Statutului și Termenilor Parteneriatului Green eDIH ce se găsește la adresa www.DIH.green/transparency/GreeneDIHPact

Subscrisa, , reprezentată legal de dna/dl , având funcția de („Aplicant”), prin completarea prezentei Cereri de aderare la parteneriatul Green eDIH („Cerere de aderare”), ne exprimăm intenția fermă de aderare a organizației noastre la suprastructura virtuală Green eDIH.

Persoane de contact din cadrul organizației în relația cu Green eDIH:
Nume/Prenume Funcția în cadrul organizației Adresă e-mail Nr. telefon
Administrator / Președinte / Director‑General
Responsabil în relația cu Green eDIH
Responsabil Marketing în relația cu Green eDIH
Responsabil Financiar în relația cu Green eDIH

* Câmp obligatoriu

 

© 2020 Asociatia Green Tehnology. All Rights Reserved.