DOCUMENTE OFICIALE GREEN eDIH

  • Form eVer: 1.0
  • ·
  • 28 Aug 2020

“Green eDIH” - PACT

GREEN TECHNOLOGY CLUSTER (”GTC”) – avand ca entitate de management Asociația GREEN TECHNOLOGY/TEHNOLOGIA VERDE („Entitate de Management” sau „Asociația Green Technology”) [...]
Avand rolul de GeDIH Governor (Administrator/Orchestrator) al Suprastructurii Virtuale de tip „Centru de Inovare Digitală” denumita „Green Digital Innovation HUB” (regiunea București – Ilfov) („Green eDIH”) ce a fost constituita î n data de 28 August 2020, adopta î n cele ce urmeaza , statutul s i termenii parteneriatului Green eDIH [...]

  • Form eVer: 1.0
  • ·
  • 28 Aug 2020

“Green eDIH” - COD DE GUVERNANȚĂ

Codul de Guvernanță („GeDIH_Code”, „Cod” sau „Cod de Guvernanță”) este bazat pe principiile cerute de o bună guvernanță, integritate, transparență decizională și monitorizare corespunzătoare și este respectat în mod voluntar de către toate organizațiile care aderă la parteneriatul Green eDIH. [...]

© 2020 Asociatia Green Tehnology. All Rights Reserved.