Green eDIH își propune să creeze o colaborare eficientă între instituții, agenții guvernamentale, companii private, instituții de învățământ, ONG-uri, comunități și micro-comunități care înțeleg importanța crucială a parteneriatelor și a activităților concrete privind digitalizarea prin intermediul tehnologiilor verzi

Politica Green Technology Cluster
(denumită in continuare GTC)
privind protecția datelor cu caracter personal

GTC prelucrează date cu caracter personal în desfășurarea activității de gestionare a clusterului cât și a Hub-ul de inovare digitală din regiunea Bucuresti-Ilfov - Green eDIH, date care aparțin, de regulă, partenerilor, voluntarilor, angajaților noștri cât și a reprezentanților sau angajaților partenerilor noștri comerciali sau instituționali.

Atunci când colectăm, înregistrăm, stocăm, utilizăm sau prelucrăm în orice alt mod date cu caracter personal ne asigurăm că respectăm un nivel adecvat de protecție a datelor și întreprindem toate măsurile necesare în vederea asigurării confidențialității acestora.

Asigurarea protecției datelor cu caracter personal reprezintă una dintre responsabilitățile GTC în cadrul activității desfășurate pe piață. În acest scop, GTC se angajează să respecte principiile legale statuate în materie de protecția datelor, în special cele prevăzute de Regulamentul General privind protecția datelor cu caracter personal 679/2016 (în continuare „GDPR”).

De asemenea, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal,GTC are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care persoanele vizate le furnizează despre ele.

GTC se asigură că angajații și voluntarii săi sunt instruiți în mod corespunzător astfel încât să se asigure respectarea tuturor principiilor în cadrul prelucrărilor efectuate de aceasta cu privire la datele cu caracter personal.

În desfășurarea activității, GTC prelucrează diferite categorii de date cu caracter personal, în funcție de categoria de persoane vizate, astfel, în cazul reprezentanților partenerilor și furnizorilor datele se referă la nume, prenume, funcție, număr de telefon și adresă de e-mail.

De regulă, temeiul în baza căruia GTC prelucrează datele cu caracter personal este reprezentat de contract sau de obligația legală stabilită în sarcina acesteia, scopul fiind legat de buna desfășurare a relației contractuale sau de îndeplinirea unei obligații.

GTC se angajează să colecteze și să prelucreze doar datele personale care sunt necesare și proporționale pentru îndeplinirea obligațiilor legale și pentru buna desfășurare a activității de gestionare a clusterului Green Technology Cluster cât și a Hub-ul de inovare digitală din regiunea Bucuresti-Ilfov - Green eDIH.

GTC garantează că accesul la datele cu caracter personal este acordat doar angajaților sau voluntarilor săi, în limitele stabilite prin fișa postului în scopul îndeplinirii sarcinilor ce le revin. Nu divulgăm terților niciun fel de date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal sunt stocate pe serverele GTC și sunt gestionate printr-un sistem informatic care asigură un nivel adecvat de securitate.

Persoana vizată beneficiază de următoarele drepturi: de informare, de acces la date, de intervenție asupra datelor, de opoziție la prelucrarea datelor (din motive care țin de situația particulară), de a nu fi suspus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa autorității de supraveghere. Totodată, persoana vizată are dreptul să solicite ștergerea datelor (în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația în materie).

Datele cu caracter personal prelucrate de către GTC nu fac obiectul transferului către persoane aflate în afara Spațiului Economic European.

Durata de păstrare a datelor cu caracter personal este stabilită în funcție de temeiul prelucrării și scopul acesteia. La expirarea termenelor astfel stabilite, toate datele care ar permite identificarea persoanelor vor fi șterse/anonimizate, iar cele care pot fi utile pentru scopuri statistice vor fi păstrate.

Orice persoană vizată poate adresa GTC întrebări sau cereri în legătură cu datele sale personale furnizate sau reclamații privind colectarea și utilizarea datelor sale personale, prin transmiterea unei solicitări scrise, la următoarele date de contact:

Adresa: 8 Octavian Goga Boulevard, 3rd District, Bucharest, Romania 030982
E-mail: contact@greentechnology.ro
Sau prin completarea formularului de contact disponibil pe pagina de internet www.greentechnology.ro.

Reclamațiile, în cazul în care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă cu GTC, pot fi adresate la:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336
București, România
anspdcp@dataprotection.ro
Tel/Fax: +40.318.059.211/+40.318.059.212

Green Technology Cluster
Presedinte
Gabriel MUNTEANU

© 2020 Asociatia Green Tehnology. All Rights Reserved.